Uppdrag

Det kan vara med
  • utvecklingsprojekt
  • upphandlingar
  • utredningar om och kring system, webb och IT-säkerhet
  • projekt- och teamledning
  • dokumentation och dokumenthantering
  • verksamhetsanalys, kravanalys och kvalitetssäkring.

Men det skulle också kunna gälla uppdrag kring Open Source, event, konferenser, en artikel eller artikelserie etc.Everything is possible
Everything is possible - Kaj Stenwall