Konsultprofil

Profil
Har arbetat med teknik och IT sedan 80-talet som elektronikkonstruktör, programmerare, systemdesigner, IT-konsult, teamledare och projektledare. Har arbetat som projektledare med utvecklingsprojekt, upphandlingar och utredningar om och kring system, webb och IT-säkerhet.
Profilen ligger inom verksamheter som projektledning, projekt-koordinering, projekt-controller, projekt-uppföljning,
program manager, utredningar, dokumentation, verksamhetsanalys, kravanalys och kvalitetssäkring.
Som projektledare är det viktigt att kunna kommunicera väl och översätta behov och önskning mellan beställare och utvecklare. Har en pragmatisk inställning till projekt och projektledning koncentrerar mig mer på människor än metoder.
Har en lång erfarenhet från många branscher och områden.
Övrigt:
Har också kunskaper inom datajuridik, Technical Writing in English, produktionekonomi,kapitalrationalisering, omställningeffektivitet, kvalitetsstyrning- ISO9000 och TickIT, Material- och Produktionsstyrning - MPS, CAD/CAM, underhåll, projektstyrning med PROPS, Objectory - Requirement Analysis, telekommunikation, mobiltelekommunikation och mobiltelefoni.
Är också frilansskribent och har skrivit om Open Source och säkerhetsstandarden Common Criteria.
Språk:
Svenska, Engelska
Teknikerfarenheter
Operativsystem   
OS-9, HP-UX, Prime/Primos, Vax/VMS, Sun/Solaris, Unix, OS2, Windows(NT,XP m.fl.), Linux (Redhat, SUSE, Ubuntu)
Databaser   
C-ISAM, Mimer, Informix, Oracle, Sybase, MySQL, Access

 Officeprodukter               
Microsoft Office, Framemaker, TagTool(SGML), OpenOffice, Staroffice, Koffice, Scribus, ApplixWare
Programmeringsspråk
C, Cobol, Fortan77, Comal, Pascal, Today(4GL), Vermont Views, Motif, Java, C++, Tcl/Tk, HTML, lite CSS och PHP.
Annat
Microsoft Visual Studio, MS-SQL, MS-IIS och Proxy. Motif-programmering, Ärendehanteringssystemet
Remedy/ARS,  revisionhanteringssystemen CVS och ClearCase.
Arbetslivserfarenhet
1999-2006 Offentlig förvaltning
Verksam som projektledare och IT-konsult med projektledning, projektkoordinering, teamledning, omvärldsanalys/Business Intelligence och IT-säkerhet.  Arbetade med kravhantering, utredningar och upphandlingar kring införande av Webb-, Intranät-, och Internetlösningar, säkerhet enligt standarden LIS, e-handels och e-fakturalösningar, dokumentsystem, hemtjänstsystem.
Fungerade som tekniskkonsult vid utredningen och upphandlingen av turistportal men också för upphandlingen och den tekniska lösningen av ny webbportal och intranät, en lösningen som var en av de första att använda Microsoft Sharepoint Portal Server och Content Management Server.
Deltog i Statskontorets utredning om Open Source/öppen källkod som avlämnade en rapport 2003.
1998-1999 IT-teknologi företag
Arbetade som systemdesigner med systemutveckling av mobila telekommunikationssystem inom GSM. Skrev kravspecifikationer och patentförslag för kanalhanteringen i GPRS.
1994-1998 IT-teknologi företag
Verksam som Software Responsible/Administrator med ansvar för samordning och koordinering av utvecklingsmiljöerna för projekten inom verksamhetsområdet TMOS/OSS och Tool Support. Som Software Responsible  arbetade man med att preparera utvecklingsmiljöerna m.a.p. metodverktyg, kompilatorer, versionshantering, kvalitetsverktyg och diverse objektbibliotek. I rollen ingick också att följa vad som utvecklades och användes på andra håll -  inom koncernen, av konkurrenter, att följa vad som hände på marknaden och att testa verktyg som kunde vara intressanta för verksamheten. Arbetade med och införde: metodverktyg som Objectory och Rational Rose, versionshanterings-verktyg som CVS och Clearcase, utvecklingsspråk som C/C++, Java, diverse dokumenthantering-system, Ärendehanterings-systemet Remedy m.fl.  Införde och utvecklade, för projekten, tidigt en intranätlösning. Under 1998 gjordes en omorganisation inom koncernen med samgående av två enheter. Blev i övergången, som facklig representant, involverad att tillsammans med ledningen genomföra en smidig övergång vilket gav en god inblick i organisation och arbete på ledningsnivå.
1989-1992 IT-enhet på verkstadstekniskt företag
Verksam som utvecklingsingenjör av ett produktions- och verkstadsrapporterings-system för koncernens fabriker runt om i världen. Systemet var ett Client-Server system skrivet i C i en VAX/PC miljö.
1988-1989 IT-konsultföretag
Verksam som utvecklingsingenjör i ett projekt för utvecklingen av ett produktions- och verkstadsrapporterings-system i Client- servermiljö med VAX/PC, Oracle och C. Var teamledare och delprojektledare för det team som tog fram produkten.
1987-1988 IT-konsultföretag
Verksam som utvecklingsingenjör i ett projekt för utveckling av ett test och analysverktyg för båtmotorer för ett större internationellt företag i ett 4GL-verktyg, C och med Databasen Informix.
1986-1987 IT-konsultföretag
Verksam som utvecklingsingenjör med systemering och programmering av trafikinformations-system i C med Mimer som databas och utvecklingsmiljö.
Arbetade bl.a. med ett Hållplatsunderhålls-system för regionen lokaltrafik som skapade optimerade underhållsturer för servicepersonal. Var också en av idégivarna till en trafikinformationstavla, som fanns på varje större SJ-station i Sverige,  där man kunde på en karta kunde peka ut resmål och tid och få en utskriven resplan.
m.fl.företag och organisationer
Utbildning
1977-1980
Tekniska Vuxen Gymnasium, 4-årig Teleteknisk utbildning
1985-1986
Högskola, Teknisk ADB
, Utbildning i Comal, Fortran, C, Numeriska metoder, statistik m.m.
1992-1993
Ekonomisk och Produktionsteknisk utbildning. Utbildning till Produktions- och kvalitetstekniker med Ekonomiutbildning. Certifierad EU-ingenjör.Bluehat_outline
Bluehat outline profile