Om Bluehat

Varför Bluehat?
Det började med att jag använde hattar, framför allt blåa. Sen så dök det upp företag med namn typ Redhat, Redpill, Redbridge och eftersom jag började få funderingar på att starta egen verksamhet så då slog det mig att det kanske var lämpligt att skaffa mig domänen bluehat. Jag har använt e-postadressen under en tid men min webbsajt har dröjt men nu är den äntligen uppe. Senare stötte jag på begreppet "Six Thinking Hats" som en metod eller strategi för att lösa problem och skapa ett mer kreativt tänkande. Metoden presenterades av Edward De Bono 1985 i boken "Six Thinking Hats" och har utvecklats från hans tankar om kreativitet och lateralt tänkande. Hattarnas färger symboliserar olika sätt att tänka och metoden bygger på att man använder en hatt i taget kring t.ex. ett problem. Eftersom jag har arbetat som IT-konsult, projektledare etc. visade det sig att den blå hatten motsvarar den typen av verksamhet.
De Bono's sex tänkande hattar
Vad hattarnas färger står för:
Vit hatt
Information och fakta, neutral och objektiv.
Svarar på frågor som: Vem? När? Var? Hur?
Röd hatt
Intuition och känslor som inte behöver motiveras.
Svarar på frågor som: Hur känner vi inför..? Vår första känsla inför..?..
Svart hatt
Negativ, kritiskt granskande,
försiktighet, risker, hot och söker hinder som motiveras logiskt.
Svarar på frågor som: Dåliga sidor? Vilka faror finns? 
Gul hatt
Optimism, positiva möjligheter som motiveras logiskt.
Svarar på frågor som: Goda sidor? Vad är det bästa som kan hända? Vad är bra?
Grön hatt
Kreativ, idéer, alternativ och nya lösningsförslag, låter fantasin flöda fritt.
Svarar på frågor som: Hur kan vi lösa detta?
Blå hatt
Organiserar tänkandet, processer, tänkandet om tänkandet. Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut.
Svarar på frågor som: Vad har vi gjort? Hur långt har vi kommit? Hur tänker vi?
Six Thinking Hats
Six Thinking Hats